ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αρχιτεκτονικη / Διακοσμηση / Κατασκευη


Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις αναλαμβάνοντας υπεύθυνα, τον σχεδιασμό και τον συντονισμό του project, από την αρχή μέχρι την πλήρη ολοκλήρωσή του.

Ανάλογα με την περίπτωση εξετάζονται και περιλαμβάνονται περισσότερα θέματα, όπως: αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, σχεδιασμός εσωτερικών χώρων, γεω-πολιτισμική έρευνα περιοχής - εκτίμηση έργου, φιλοσοφία marketing , ειδικές κατασκευές (οικολογικές παρεμβάσεις, art installations κτλ.),έλεγχος ενεργειακής επάρκειας, σχεδιασμός επίπλων, γραφιστική ταυτότητα καθώς και πολλές άλλες πτυχές του ολικού σχεδιασμού που είναι απαραίτητες έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ομοιογενές και να αναδεικνύεται η ιδιαίτερη ταυτότητα του.PROJECT MANAGEMENT


Κάθε project που αποφασίζετε να φέρετε εις πέρας πρέπει να οργανώνεται και να υλοποιείται με τέτοιο τρόπο που επιτρέπει σε κάθε τμήμα να λειτουργήσει, χωρίς να παρεμβαίνει στην ομαλή λειτουργία των υπολοίπων.
Ο σκοπός του σωστού Project management είναι να αποτελέσει τον προγραμματισμό και την αναλυτική περιγραφή κάθε ενέργειας που έχετε αποφασίσει.

Nα οργανώσει με κάθε λεπτομέρεια ποια projects αξίζουν τους πόρους της εταιρίας ή είναι ριψοκίνδυνα διασφαλίζοντας τον δρόμο προς την επιτυχία.

Τα οφέλη του project management θα μπορούσαν να οριστούν στα ακόλουθα :

Οργάνωση,

δίνοντας τις κατευθυντήριες γραμμές για κάθε πτυχή της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας .

Βελτίωση

προβλέποντας όλα τα πιθανά σενάρια έκβασης κάθε διαδικασίας.

Πρόβλεψη κόστους

δίνοντας την ακριβέστερη εκτίμηση της αξίας για το σύνολο της δουλειάς.

Διαχείριση έργου,

ορισμός έκβασης εργασιών και ροής εργασιών.
Όλες οι ενέργειες μιας επιχείρησης αποτελούνται από πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς διαδικασιών.Το αποτέλεσμα θεωρείται επιτυχημένο όταν ο συνδυασμός της μελέτης και το σύνολο των οικονομικών στοιχείων που θα σας παραθέσουμε,λειτουργεί θετικά.ΕΙΔΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ


contact

STUDIO DESIGN

Instagram Facebook Pinterest

Name *

EMail *

Subject *


Phone : +3O 2821053189,
Mail : info @ studiodesign.gr