ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αρχιτεκτονικη Ι Διακοσμηση Ι Κατασκευη


Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις αναλαμβάνοντας υπεύθυνα, τον σχεδιασμό και τον συντονισμό του project, από την αρχή μέχρι την πλήρη ολοκλήρωσή του.

Ανάλογα με την περίπτωση εξετάζονται και περιλαμβάνονται περισσότερα θέματα, όπως: αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, σχεδιασμός εσωτερικών χώρων, έρευνα περιοχής - εκτίμηση έργου, φιλοσοφία marketing , ειδικές κατασκευές (οικολογικές παρεμβάσεις, art installations κτλ.),έλεγχος ενεργειακής επάρκειας, σχεδιασμός επίπλων, γραφιστική ταυτότητα καθώς και πολλές άλλες πτυχές του ολικού σχεδιασμού που είναι απαραίτητες έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ομοιογενές και να αναδεικνύεται η ιδιαίτερη ταυτότητα του.

See also
contact

STUDIO DESIGN

Instagram Facebook Pinterest

Name *

EMail *

Subject *
Phone : +3O 2821053189,
Mail : info @ studiodesign.gr

J.Sfakianakis 28, Chania, Greece (↗)