11111

3. Κατασκευή Των Εγγράφων (κατασκευαστικά),
Τα Κατασκευαστικά σχέδια χρησιμοποιούνται για την τιμή, την προσφορά και την κατασκευή του έργου σας. Καθορίζουν με λεπτομέρεια την ποιότητα των υλικών και συστημάτων δόμησης που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου, προκειμένου να αποκτήσουν το κόστος του έργου και της σύμβασης. Η Κατασκευή των Εγγράφων περιλαμβάνει συνοπτικά τα σχέδια, τις περιγραφές, τις διαστάσεις και τα σχόλια που έχουν ολοκληρωθεί για όλα τα σχέδια. Με το τελικό σχέδιο εργασίας να ολοκληρώνεται μετα ακόλουθα:

• Ηλεκτρική διάταξη (πρίζες, διακόπτες, ασφαλείας, A/V)
• Διακοσμητικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό φωτισμού
• Αναλυτικό σχέδιο διαρρύθμισης (με διαστάσεις).
• Αναλυτικό σχέδιο δομικών στοιχείων (γυψοσανίδες)
• Πόρτες, χωρίσματα και επιλογή υλικών
• Αναλυτικό σχέδιο για τα έπιπλα.
• Όλο το υλικά και η επιλογή τους, είδος ,τύπος και φινίρισμα.
• Ολοκληρωμένο σχεδιασμό Λουτρών
• Σχέδιο Σκάλας, κάγκελων και λοιπών μεταλλικών κατασκευών.

Κατά τη φάση της Κατασκευής τα Έγγραφα - σχέδια αποτελούνται από κατόψεις.4. Κατασκευή & Διαχείριση των σχεδίων (κατασκευή - επίβλεψη)
Η Κατασκευή & η Σύμβαση Διαχείρισης περιλαμβάνει την αναθεώρηση του αναδόχου σε αιτήματα για πληροφορίες, αιτήσεις πληρωμών και τις εντολές αλλαγής, τακτικές επιτόπιες επισκέψεις και παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η πρόθεση του σχεδιασμού, ο αναμενόμενος προϋπολογισμός , το χρονοδιάγραμμα και η ποιότητα. Η Σύμβαση κατασκευαστικής Διοίκησης με τυπικές αρμοδιότητες περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Την Εργασία παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων.
• Τεκμηρίωση για τον τομέα αλλαγές Κατάστημα κατάρτιση και υποβολή κριτικές
• Τον συντονισμό και την αναθεώρηση των υλικών, τα χρώματα, σχέδια και μακέτες την επιλογή & εγκρίσεις των εργασιών
• Τη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
• Την προμήθεια των υλικών


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας