ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "Διακόσμηση Θεματικής Βιτρίνας"

Βασικές θεματικές ενότητες:
α) Εισαγωγή στην Διακόσμηση Θεματικής Βιτρίνας (Γνωριμία με την επιχείρηση, Θέμα βιτρίνας, Σχεδιασμός ιδέας, Έρευνα αγοράς, Υλοποίηση θέματος, Styling στις κούκλες, Στόχος της βιτρίνας)
β) Διαφορετικά Είδη στην Διακόσμηση Θεματικής Βιτρίνας (Χριστουγεννιάτικη βιτρίνα, Εκπτωτική βιτρίνα, Εικαστική βιτρίνα / Βιτρίνες σχετικές με την επικαιρότητα, Εποχιακές βιτρίνες, Βιτρίνες με συμμετοχή / sponsoring διαφορετικών εταιριών, Βιτρίνες πολυεθνικών εταιριών με guidelines, Βιτρίνες με διαφορετική κλίμακα προϊόντων / Οπτικά / Κοσμήματα)

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου Κρήτης και του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων.