ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ