ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ