ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Υπεύθυνος σύνταξης σε ηλεκτρονικό περιοδικό των Χανίων με θέμα την οικοδομή.