SERVICES

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την κατασκευή νέων κτιρίων ή για χώρους υπό ανακαίνιση, αναλυτικά:

Μελέτες
  • Αρχιτεκτονική μελέτη, 
  • Σχεδίαση και διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
  • Σχεδίαση επίπλων και αντικειμένων
  • Σχεδίαση στοιχείων (γυψοσανίδα)
  • Τρισδιάστατη απεικόνιση, φωτορεαλισμός
  • Σχεδίαση ειδικών κατασκευών
Κατασκευή
  • Προϋπολογισμός κόστους.
  • Χρονικός προγραμματισμός
  • Οργάνωση των εργασιών
  • Έλεγχος και επίβλεψη έργου
Μάθετε για τα στάδια των υπηρεσιών ↓

Οι Υπηρεσίες αποτελούνται από τέσσερις φάσεις, Σχηματική Σχεδίαση (προμελέτη), την Ανάπτυξη του Σχεδιασμού (μελέτη), την Κατασκευή των Εγγράφων (κατασκευαστικά),  και την Κατασκευή & τη Διαχείριση των σχεδίων (κατασκευή-επίβλεψη).

1. Σχηματική Σχεδίαση (προμελέτη),

Το Σχηματικό σχέδιο καθορίζει τον σχεδιασμό του έργου σας για συζήτηση, κριτική, αναθεώρηση και έγκριση. Κατά τη Σχηματική φάση του Σχεδιασμού, τα σχέδια συνήθως αποτελούνται από σχέδια, διαγραμματική κάτοψη και 3D απεικονίσεις μέσω υπολογιστή.

Αισθητική προτίμηση, την κλίμακα, το μέγεθος, τους στόχους και το όραμα.
Να καθιερώσει ένα σχέδιο για τον προϋπολογισμό περιλαμβανομένου και το χρονοδιάγραμμα.
Επανεξέταση πολεοδομικών κανονισμών & αδειών.
Γενικά υλικά και τύπος κατασκευής επιλογές
Γενικό χρώμα σχεδίου
Κυρίαρχη θεματική και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες

2. Ανάπτυξη του Σχεδιασμού (μελέτη),

Το Σχέδιο Ανάπτυξης επεκτείνει το σχηματική σχεδίαση, προχωρώντας  σε δημιουργικές λύσεις ώστε να προβάλει συγκεκριμένους στόχους και να εμβαθύνει την μελέτη σε μεγαλύτερη αρχιτεκτονική λεπτομέρεια, (εφαρμογές, υλικά και συστήματα δόμησης). Ο στόχος είναι να βελτιωθεί το μέγεθος του έργου, η αισθητική, τα κύρια στοιχεία και οι λεπτομέρειες. Το σχέδιο Ανάπτυξης περιλαμβάνει τον προκαταρκτικό συντονισμό για:

Την αναλυτική μελέτη του χώρου.
Την διακόσμηση & αρχιτεκτονική διαμόρφωση του χώρου
Τη μελέτη φωτισμού
Την Μελέτη χρωματισμού
Το στυλ και το ύφος των κουφωμάτων
Τα ηλεκτρικά και Υδραυλικά σχέδια
Την ερευνά για την αρχιτεκτονική λεπτομέρεια,
Τα υλικά και τα συστήματα δόμησης.

Κατά το Σχεδιασμό της φάσης Ανάπτυξης, σχέδια συνήθως αποτελούνται από κατόψεις συμπεριλαμβανομένου  βασικά στοιχεία και λεπτομέρειες καθώς και τα αναθεωρημένα 3d σχέδια.


3. Κατασκευή Των Εγγράφων (κατασκευαστικά),

Τα Κατασκευαστικά σχέδια χρησιμοποιούνται για την τιμή, την προσφορά και την κατασκευή του έργου σας. Καθορίζουν με λεπτομέρεια την ποιότητα των υλικών και συστημάτων δόμησης που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου, προκειμένου να αποκτήσουν το κόστος του έργου και της σύμβασης. Η Κατασκευή των Εγγράφων περιλαμβάνει συνοπτικά τα σχέδια, τις περιγραφές, τις διαστάσεις και τα σχόλια που έχουν ολοκληρωθεί για όλα τα σχέδια. Με το τελικό σχέδιο εργασίας να ολοκληρώνεται με τα ακόλουθα:

• Ηλεκτρική διάταξη (πρίζες, διακόπτες, ασφαλείας, A/V)
• Διακοσμητικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό φωτισμού
• Αναλυτικό σχέδιο διαρρύθμισης (με διαστάσεις).
• Αναλυτικό σχέδιο δομικών στοιχείων (γυψοσανίδων)
• Πόρτες, χωρίσματα και επιλογή υλικών
• Αναλυτικό σχέδιο για τα έπιπλα.
• Όλο το υλικά και η επιλογή τους, είδος ,τύπος και φινίρισμα.
• Ολοκληρωμένο σχεδιασμό Λουτρών
• Σχέδιο Σκάλας, κάγκελων και λοιπών μεταλλικών κατασκευών.

Κατά τη φάση της Κατασκευής τα Έγγραφα - σχέδια αποτελούνται από κατόψεις.4. Κατασκευή & Διαχείριση των σχεδίων (κατασκευή - επίβλεψη)

Η Κατασκευή & η Σύμβαση Διαχείρισης περιλαμβάνει την αναθεώρηση του αναδόχου σε αιτήματα για πληροφορίες, αιτήσεις πληρωμών και τις εντολές αλλαγής, τακτικές επιτόπιες επισκέψεις και παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών. Ο στόχος μας είναι να εξασφαλιστεί η πρόθεση του σχεδιασμού, ο αναμενόμενος προϋπολογισμός , το χρονοδιάγραμμα και η ποιότητα. Η Σύμβαση κατασκευαστικής Διοίκησης με τυπικές αρμοδιότητες περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Την Εργασία παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων.
• Τεκμηρίωση άποψη και κατάρτιση για την υποβολή κριτικών.
• Τον συντονισμό και την αναθεώρηση των υλικών, τα χρώματα, σχέδια και μακέτες
• Την επιλογή & τις εγκρίσεις των εργασιών
• Την προμήθεια-αγορών των υλικών κατά την εξέλιξη
• Τη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων

Αναλυτική περιγραφή μελετών ↓

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΩΡΟΥ

Η αποτύπωση ενός χώρου περιλαμβάνει τη λήψη όλων των αναγκαίων μετρήσεων
που καθιστούν δυνατή μία πλήρη σχεδιαστική αναπαράσταση του.

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ

Επανασχεδιάζουμε την σύνθεση
του χώρου, δημιουργώντας ένα πιο νέο, φρέσκο και μοντέρνο χαρακτήρα.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Στην διακόσμηση εμπεριέχονται όλα τα αναγκαία στοιχεία που χρειάζονται ώστε να διαμορφωθεί εκ νέου ο χώρος, λαμβάνοντας υπόψην μας πάντα την ιδιαιτερότητα του χώρου αλλά και τις ανάγκες χρήστη, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να διακρίνεται για την μοναδικότητά του.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.

Σας σχεδιάζουμε τα έπιπλα του χώρου σας και με την τρισδιάστατη αναπαράσταση (φωτορεαλισμός) σας δίνουμε να κατανοήσετε την τελική μορφή των επίπλων.

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ

Ο φωτορεαλισμός είναι η τρισδιάστατη αναπαράσταση των κτιρίων, χώρων ή άλλων σχεδιαστικών αντικειμένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και μέσα από τον οποίο τελικά παρουσιάζεται ο χώρος με εικόνες υψηλών απαιτήσεων στην τελική του μορφή.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ.

Σας δίνουμε λύσεις και στο σχεδιασμό του λογότυπου σας. Η γραφιστική ταυτότητα πιστεύουμε ότι είναι ένα από τα βασικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για την επιχείρηση σας.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης ενός έργου σε φάση αρχικής πρότασης, προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής. Σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται η μελέτη να αφορά μόνο την ανακατασκευή και επανασχεδίαση των όψεων ενός κτιρίου και όχι ολόκληρη τη σύνθεση αυτού.

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.

Αναλαμβάνουμε τη τελική μελέτη που θα υποβληθεί στην Πολεοδομική Υπηρεσία και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την χωροθέτηση και την διαμόρφωση του έργου.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ.

Αναλαμβάνουμε πλήρως το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των εξωτερικών επαγγελματικών ή οικιακών σας χώρων. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι η αρχιτεκτονική τοπίου, διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, ξύλινες κατασκευές, διαμόρφωση ταράτσας, κατασκευή και διαμόρφωση πισίνας, βεράντες, επενδύσεις και δάπεδα.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Μ.Ε.Α.).

Αποτελεί πλέον υποχρεωτικό τμήμα του σχεδιασμού ενός νέου ή ριζικά ανακαινισμένου κτιρίου. Υπολογίζει την ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ενός κτιρίου, για την θέρμανση, την ψύξη και το ζεστό νερό χρήσης, παρουσιάζοντας έτσι το πόσο ενεργοβόρα είναι και τις μεθόδους με τις οποίες μπορεί να μειωθεί το κόστος συντήρησης.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε.Σ.Π.Α.

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και την υποβολή προτάσεων επιδοτήσεων συμπεριλαμβάνοντας μέσα στο φάκελο την αρχιτεκτονική / διακοσμητική μελέτη την οποία έχουμε κάνει.


Αναλυτική περιγραφή κατασκευαστικών σχεδίων ↓

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΟΥ

Μεταφέρουμε σε μια κάτοψη όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την κατασκευή του χώρου, με αναλυτικές διαστάσεις και κατασκευαστικές λεπτομέρειες για όλα των μορφολογικά χαρακτηριστικά.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Σας δίνουμε μια πλήρη περιγραφή του χώρου αναφέροντας τα ιδιαίτερα σημεία και τα υλικά που θα πρέπει να προσέξετε.

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ.

Σας επισυνάπτουμε στα σχέδια μας τις διαστάσεις των επίπλων που θα πρέπει να επιλέγουν.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ.

Σας δίνουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την επιλογή και εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και διακοπτών. Ανάλογα με την περίσταση εξετάζονται επίσης η ένταση, η δέσμη, η θάμπωση καθώς και η χρωματική απόκριση των λαμπτήρων φωτισμού.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Σας δίνουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την κατασκευή των δομικών στοιχείων (γυψοσανίδες), είτε αυτά αφορούν χωρίσματα είτε οροφές, με διαστάσεις και κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

Αναλυτική περιγραφή επίβλεψης - διαχείρισης έργου ↓

ΕΠΙΒΛΕΨΗ / ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αναλαμβάνουμε την αναλυτική υπόδειξη των σχεδίων μας στα αντίστοιχα συνεργεία σας καθώς και την επίβλεψη στη διαδικασία αποπεράτωσης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ.

Σας δίνουμε μια πλήρη περιγραφή των υλικών και των αγορών που θα πρέπει να γίνουν, αναφέροντας την ποσότητα και το τρόπο που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ή να τοποθετηθούν.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Σας δίνουμε μια πλήρη περιγραφή του χώρου αναφέροντας τα ιδιαίτερα σημεία και τα υλικά που θα πρέπει να προσέξετε.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.

Σας δίνουμε όλες τις απαραίτητες διαστάσεις για τα σημεία που θα τοποθετηθούν τα φωτιστικά σώματα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΔΟΧΗ ΕΡΓΟΥ

Αποπερατώνουμε ολόκληρο το έργο αναλαμβάνοντας τη πλήρη διαχείριση του και καταγράφοντας την καθημερινή κίνηση, τις παρατηρήσεις, την πορεία του έργου, των προβλημάτων που παρουσιάζονται, των λύσεων που δίδονται και των εντολών της επίβλεψης μας.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ.

Βασικό στοιχείο είναι ότι βασίζουμε το κόστος του έργου μέσω ενός αναλυτικού προϋπολογισμού που εσείς μας έχετε ορίσει (πάνω στις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις και θεωρούμε ευθύνη μας την τήρηση του).

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ.

Σας δίνουμε ένα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών από την αρχή μέχρι και το στάδιο της αποπεράτωσης του έργου.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.

Η οικονομοτεχνική μελέτη αποσκοπεί στον καθορισμό στόχων, σε συνδυασμό µε την επισήμανση μίας επενδυτικής ευκαιρίας, και στην αξιολόγηση της εφικτότητας αυτών.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας