ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Συνεργασία με τον φωτογράφο Χάρη Μαυρογένη - fotography.gr